Khi có việc cần tư vấn quyết định gấp hãy gọi/sms ngay số 083 313 9692 - 0948 831 3060 hoặc e-mail về dongquangus@gmail.com để được ưu tiên tư vấn nhanh!

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

Hồ Hoàn Kiếm trong triết lý Dịch Kinh

-Đông Quang- 

Đã đến Hà Nội là nên đi tham quan phố cổ, nên đi lang thang như mấy anh Tây balo, thậm chí là nên đi lạc để thấy có phố Hàng Ngang nhưng không có "Hàng Dọc", có phố Hàng Chiếu, Hàng Thùng...nhưng không có phố "Hàng Nóng" !

Và để cho Thời Trở Lại tiếp diễn được tiếp diễn, hãy lưu ý hồ Hoàn Kiếm bởi có ý nghĩa sâu xa. Kiếm là phương tiện chiến tranh, xài xong rồi trả, gọi là Hoàn Kiếm, hàm ý tùy Thời mà dùng, nói Trả nghĩa là trước đó đã Mượn cũng nghĩa là Trả rồi thì có lúc lại Mượn nữa, thời nào việc nấy, chẳng may mai này có chiến tranh lại Mượn ! Cũng như Dịch Kinh viết "Thái cực sinh Lưỡng nghi, Lưỡng nghi sinh Tứ tượng, Tứ tượng sinh Bát quái, Bát quái sinh vạn vật, vạn vật lại Trở về Thái cực" vậy ! Không cái nào là của tôi, tất cả chỉ là vay mượn mà thôi, những gì lấy của trời đất rồi cũng trả lại đất trời. Con người chỉ là cái duyên tụ tán của các khí thiên nhiên tạo hóa mà thôi.
Bởi thế, trong đền Ngọc Sơn chỗ cồn đất giữa hồ, ngoài thờ ngài Hưng Đạo Đại Vương và các vị thần, đền còn thờ các thần liên quan đến Kinh Dịch...