Khi có việc cần tư vấn quyết định gấp hãy gọi/sms ngay số 083 313 9692 - 0948 831 3060 hoặc e-mail về dongquangus@gmail.com để được ưu tiên tư vấn nhanh!

Thứ Ba, 7 tháng 3, 2023

Thời Trở Lại tiếp diễn

-Đông Quang- 

"Thời Trở Lại tiếp diễn", tại sao lại có ?


Vì người ta đã đi quá xa và vì quá đông người đã đi quá xa nên nay thời Trở lại vẫn phải tiếp diễn.

Trở lại đâu ?

Trở lại ngày xưa ấy, những ngày trong sáng, bán 1 lời 3, giàu có nào cũng có tảo tần mưa nắng chứ sao mà 1 lời 100 được rồi rung đùi làm liên lụy nhiều người...

Hỏi chứ "Cơ chế" là cái gì mà từ trên xuống dưới ai cũng nói lỗi tại nó ?

Là như một con chim, cần bay lên trời cao, có thể bay nghìn dặm đặng còn có miếng ăn cái uống, hồi trước chim còn nhỏ chỉ bay là là dưới đất, nay lớn rồi, cả đàn đồng loại bay cao được rồi mà nó ...

Hỏi còn bao lâu nữa ?

Tầm "3 năm Dịch lý" nữa thôi.