Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

Quẻ Lâm và làm từ thiện

Sau một thời gian tìm đọc về lịch sử và Kinh Dịch, tôi nghĩ rằng...

Năm xưa, giới cầm quyền xem người dân miền biên giới là phên dậu của quốc gia, xem nhân dân nói chung là nền tảng cho địa vị của mình. Có lẽ đối với họ, đúng nhân dân mới chính là chiếc long bào, tô điểm cho vẻ đẹp của họ, cũng như lối suy nghĩ kẻ nghèo là "cái đệm" cho "vẻ đẹp của TÔI" trong lòng một số người vậy.

Rồi đến Dịch kinh, trong mấy lần hỏi việc bọn trẻ, tôi đều xem được quẻ Lâm.

Quẻ Lâm nói gì ?
Quẻ Lâm

Nói rằng "kẻ trên nên đến với người dưới". Thoạt đầu tưởng nghĩa đen là khuyên mình đến với bọn trẻ, nghĩa bóng là mình nên nhân từ nhưng sau đọc tới hào 5 "Trí lâm, đại quân chi nghi, cát."mới thấy rằng Dịch thật đa diện, hào 5 mệnh danh là "hào trời" mà gắn với "Trí" mới thấy Dịch trước sau như một vẫn là chân lý Trí Tuệ trên hết. Nghiền ngẫm thêm tôi mới thấy với triết lý đó "kẻ trên đến với người dưới" nghĩa là phải sao cho đúng đạo, tức là có Trí Tuệ ví như kẻ có của cải phải biết đến với người nghèo bằng tư cách nào cho đúng đạo lý vậy, chứ chẳng thể đem tư cách có của cải ra nói chuyện được, cũng như không thể dùng họ để tôn cao "vẻ đẹp" của mình.

Thật là hay làm sao triết lý Kinh Dịch ...