Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

Ngẫm về quẻ Sơn Thủy Mông

Chào ngày mới đầy mây trắng, xám xen lẫn nắng vàng. Ta ngồi ngẫm nghĩ về Dịch Kinh.
Vẫn như mọi lần, ta chọn cho mình đề tài ngẫu nhiên nào đó. Nhìn trời, ta chợt nhớ tới quẻ Sơn Thủy Mông.


Mông là gì ?
Mông là mông muội, mù mờ, che lấp, bao trùm, không minh bạch... Người khi đến thời Mông thường đầu óc tù mù, nhiều việc không lý giải được. Khi người nghe, thấy gì thì cũng hoài nghi, cảm thấy không rõ ràng.

Vì sao lại Mông ?

Bởi vì Sơn Cấn ở trên mà Khảm Thủy lại ở dưới. Nước là Thủy, Thủy là biểu trưng của Trí óc. Cấn Sơn là núi, cũng nghĩa là Ngừng, Chắn. Vì trên bị Núi chắn mà Thủy ngừng. Ví như trí não bị ức chế nên suy nghĩ không thông. Vì suy nghĩ không thông nên gọi là vô minh. Vì vô minh nên mới nói là mông muội.

Vì mông muội nên người hay làm chuyện hồ đồ. Người ta sai mà mình cho là người ta đúng. Thấy người ta đúng mà cho là sai, việc mình làm sai mà tự cho là đúng. Trắng Đen lẫn lộn không biết phân biệt. Ví như trong Thủy Nước mà lại có lợn cợn Thổ Bùn. Nước đục cũng tức là Trí không có thông vậy. Vì Thủy khí bị đục, bẩn nên mặt trái của trí hình thành.


Ở thời Mông, khi người ta cần cái gì thì không biết là tìm đâu ra, nên cứ hoài nghi rồi suy nghĩ tùm lum, tào lao...Khi cần cái Tôi được tôn trọng nên thấy ai làm ngơ mình thì cho là người đó không biết điều. Rồi vì muốn cái Tôi còn "quân tử" trong mắt thiên hạ nên kiềm nén không nói ra, nhưng vì Thủy bị "đục" nên Trí không "trong", bèn lén nói xấu sau lưng người khác cho xì cái stress ra, sau cùng tự mình tạo nghiệp chướng thị phi.Thế mới nói thế gian lầm than, đau khổ lúc nào cũng mênh mông như đại dương, luân hồi hết Mông nên không thông, vì không thông nên mới Mông. Ông Phật, Khổng Tử hay Kinh Dịch đều đồng như nhau không khác, bởi tất thảy đều nói ra chân lý cả vậy.

Vậy Mông thì phải làm sao ?
Tánh Thủy cần trong suốt không bùn dơ, như đầu óc được trong sạch thì mới thanh thản, có thanh thản tức là bình tĩnh, bình tĩnh thì suy nghĩ sẽ thông suốt không còn mông muội. Để gạn bỏ Thổ khỏi Thủy ta nên dùng Kim và Mộc. Mộc tánh nhân từ làm tơi xốp Thổ, giúp Thổ không ù lỳ, không trơ cứng. Kim tánh trang nghiêm không gian hiểm nên sinh Thủy mà không sinh Thổ nên nước trong, không bị bùn bẩn vậy.