Mùa dịch thầy vẫn làm việc online. Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem quẻ bói Dịch để hỏi kế sách hoặc đăng ký xem Tứ trụ... hãy gọi/sms số 083 313 9692 hoặc e-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn giải pháp tháo gỡ!

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

Thế giới thay đổi

-Đông Quang-

Thế giới năm nay người ta sẽ co lại, lấy cớ này kia mà bớt qua lại nhưng như thế sẽ khó thay đổi. Trong khi đó nếu không thay đổi, sẽ không thể lâu dài.
Vậy phải làm sao?
Nhân dân không sợ chết, không sợ khổ, chỉ sợ không có cơm ăn. Vậy đừng góp miệng vô mấy thứ gây hoang mang. Thiên hạ không cần thêm bạn nói, chỉ cần bạn bớt nói.
Nghĩa là sao?
Giống như bạn hay buôn đồ Tàu về bán online mà bạn share chuyện Tàu cúm để hút view, mai mốt người ta không thèm mua đồ bạn bán vì sợ có cúm trong đồ ấy.
(Tiếp tục) nói vậy mà không phải vậy nhưng đúng là vậy !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét