Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

Thế giới thay đổi

-Đông Quang-

Thế giới năm nay người ta sẽ co lại, lấy cớ này kia mà bớt qua lại nhưng như thế sẽ khó thay đổi. Trong khi đó nếu không thay đổi, sẽ không thể lâu dài.
Vậy phải làm sao?
Nhân dân không sợ chết, không sợ khổ, chỉ sợ không có cơm ăn. Vậy đừng góp miệng vô mấy thứ gây hoang mang. Thiên hạ không cần thêm bạn nói, chỉ cần bạn bớt nói.
Nghĩa là sao?
Giống như bạn hay buôn đồ Tàu về bán online mà bạn share chuyện Tàu cúm để hút view, mai mốt người ta không thèm mua đồ bạn bán vì sợ có cúm trong đồ ấy.
(Tiếp tục) nói vậy mà không phải vậy nhưng đúng là vậy !