Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2020

Cần xem mệnh

-Đông Quang-

Quý vị cần xem vận mệnh mình trong tương lai như thế nào? Cần xem để định hình đường lối cho những kế hoạch cho tương lai trong thời buổi trầm lắng ?

Quý vị cần xem lá số trọn đời bằng môn Tứ trụ, để biết mình cần làm gì nhằm cải thiện vận mệnh hoặc cần một giải pháp cho chuyện nào đó trước mắt ?

Hãy nhắn ý nguyện mình đến e-mail: dongquangus@gmail.com  hoặc điền Form theo mẫu trên web này để liên lạc cùng thầy Đông Quang hoặc cũng có thể xem mệnh, quẻ Dịch Online (Face, Twitter hoặc LinkedIn) hoặc qua SMS điện thoại.

Đã có nhiều trường hợp các bạn thành công sau thời gian áp dụng các giải pháp được thầy đề xuất.

Trân trọng