Mùa dịch thầy vẫn làm việc online. Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem quẻ bói Dịch để hỏi kế sách hoặc đăng ký xem Tứ trụ... hãy gọi/sms số 083 313 9692 hoặc e-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn giải pháp tháo gỡ!

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2020

Cần xem mệnh

-Đông Quang-

Quý vị cần xem vận mệnh mình trong tương lai như thế nào? Cần xem để định hình đường lối cho những kế hoạch cho tương lai trong thời buổi trầm lắng ?

Quý vị cần xem lá số trọn đời bằng môn Tứ trụ, để biết mình cần làm gì nhằm cải thiện vận mệnh hoặc cần một giải pháp cho chuyện nào đó trước mắt ?

Hãy nhắn ý nguyện mình đến e-mail: dongquangus@gmail.com  hoặc điền Form theo mẫu trên web này để liên lạc cùng thầy Đông Quang hoặc cũng có thể xem mệnh, quẻ Dịch Online (Face, Twitter hoặc LinkedIn) hoặc qua SMS điện thoại.

Đã có nhiều trường hợp các bạn thành công sau thời gian áp dụng các giải pháp được thầy đề xuất.

Trân trọngKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét