Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2020

Đông Quang: Tình hình thế giới năm 2020 này sẽ thế nào ?

-Đông Quang-

(Repost) 

Tình hình thế giới năm 2020 này sẽ thế nào ?: Thế giới sẽ ngày càng xa nhau, như những thiên hà trong vũ trụ cũng đang ngày càng xa nhau. Sở dĩ thế giới ngày càng xa là bởi ngày càng gần...