Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2020

Ở yên một chỗ !

-Đông Quang-
Tháng 3 (âm lịch), chúng ta "trên đỉnh" !
Ở thời của sự Lâu Dài, chúng ta cần làm những việc để được Lâu Dài. Nếu làm được, những điều làm được ấy sẽ trở thành điều kiện cần và đủ để chúng ta được Lâu Dài !
Lâu Dài vốn không có Họa - Phúc, Họa hay Phúc là do chúng ta quan niệm rồi từ đó mà lựa chọn. Họa mà lâu dài chẳng ai muốn, mọi người đều mong Phúc được lâu dài.
Vậy muốn làm sao để được Phúc Lâu Dài ?
Hãy đảo chuyển Càn Khôn !
Là sao ?
Đạo Càn Khôn vốn luôn chuyển động, người cũng vậy, không ngừng đi tới lui, ai cũng có việc gì đó để làm và để đi nhưng có một loại chuyển động khác, cũng chuyển động không ngừng quanh chúng ta, đó chính là sự Đứng Yên.
Đứng Yên là một loại chuyển động mà ở đó nó chuyển động bằng cách đứng yên, ở yên một chỗ ! Vậy tức có thời chúng ta chuyển động bằng cách Chuyển Động mà cũng có thời chúng ta chuyển động bằng cách Đứng Yên và đây chính là lúc trải nghiệm cảnh giới "đảo cực" này !
Thật vi diệu !
Dịch Kinh, hào 6 quẻ Lôi Phong Hằng có câu :
"上六: 振恆, 凶.
Thượng lục: chấn hằng, hung.
Dịch: Hào trên cùng, âm: cử động hoài, không chịu yên thì xấu.
Giảng: Ở trên cùng quẻ Hằng và ngoại quái Chấn, cho nên nói là ham động quá, lại âm nhu, không bền chí, ở yên không được sẽ thất bại."
Chúc tất cả thành công !