Mùa dịch thầy vẫn làm việc online. Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem quẻ bói Dịch để hỏi kế sách hoặc đăng ký xem Tứ trụ... hãy gọi/sms số 083 313 9692 hoặc e-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn giải pháp tháo gỡ!

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

Bố thí...

-Đông Quang-

Thôi, nhân ngày Rằm tháng Tư nói chút cho “đông vui” chút xíu !

Kinh Thánh, phúc âm Ma-thi-ơ (Matthew) có đoạn ngài Jesus phán :
“…Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta cho họ đều thấy, bằng không thì các ngươi chẳng nhận được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời.
Vậy khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường để được người ta tôn kính. Quả thật ta nói cùng các ngươi bọn đó đã được “phần thưởng” của mình rồi.
Trong khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kín nhiệm và Cha ngươi là đấng “Thấy” trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi.
Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cho các ngươi, bọn đó đã được “phần thưởng” của mình rồi…”
Vậy đó! Chân lý chỉ có Một mà thôi ! Các bậc hiền thánh dạy kỹ lắm mà chúng sanh cứ…