Mùa dịch thầy vẫn làm việc online. Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem quẻ bói Dịch để hỏi kế sách hoặc đăng ký xem Tứ trụ... hãy gọi/sms số 083 313 9692 hoặc e-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn giải pháp tháo gỡ!

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

Nói chuyện đời

-Đông Quang-

 "Biết nhiều khổ nhiều

Biết ít khổ ít

Không biết không khổ"

Biết nhiều mà không khổ, cũng không lạnh lùng như sỏi đá. Đó là cảnh giới của thánh nhân... Mỗi một chuyện đều nặng như núi. Chuyện nhỏ nặng như núi nhỏ. Chuyện lớn nặng như núi Tản... Nếu mà buông xả được như ngài Thích Ca, được thong dong như thánh nhân Dịch lý thì hay làm sao !
Dịch quẻ Lý : "履 道 坦 坦 , 幽 人 貞 吉 .
" Lý đạo thản thản, u nhân trinh cát."

Đại Đạo mênh mông, đâu vòng vo các thứ, cứ mình đi thong dong, đâu chỗ nào trở ngại...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét