Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

Nói chuyện đời

-Đông Quang-

 "Biết nhiều khổ nhiều

Biết ít khổ ít

Không biết không khổ"

Biết nhiều mà không khổ, cũng không lạnh lùng như sỏi đá. Đó là cảnh giới của thánh nhân... Mỗi một chuyện đều nặng như núi. Chuyện nhỏ nặng như núi nhỏ. Chuyện lớn nặng như núi Tản... Nếu mà buông xả được như ngài Thích Ca, được thong dong như thánh nhân Dịch lý thì hay làm sao !
Dịch quẻ Lý : "履 道 坦 坦 , 幽 人 貞 吉 .
" Lý đạo thản thản, u nhân trinh cát."

Đại Đạo mênh mông, đâu vòng vo các thứ, cứ mình đi thong dong, đâu chỗ nào trở ngại...