Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Ba, 25 tháng 5, 2021

Khẩu Nghiệp giảm bớt !

-Đông Quang-

Đó ! Vậy đi ! Ngay từ đầu mà được vậy thì tốt làm sao, đỡ được biết bao nhiêu là nghiệp chướng cho cộng đồng, nhất là Khẩu nghiệp, nhưng thôi có còn hơn không, nay thì bộ cũng làm rồi ! Xem như lời nguyền “Khẩu nghiệp” đã hạ bớt nhiệt.

“Nó” vốn là bệnh công phá vào kinh phế, gây hư phổi, chủ hành Kim, vốn có liên hệ với chứng “sợ té đái” ở kinh thận. Đã vừa bệnh mà vừa sợ nhục nữa thì lúc nguy kịch bệnh nhân có muốn sống không hay sẵn đó đi luôn ?! Thế nên thay vì xem như đó là một hồ sơ bệnh thì công bố lịch sử đi lại vô tình trở thành sự bêu rếu vi phạm quyền riêng tư khiến người chưa bị họ sợ lắm, sợ nhất là bị lên báo, sau này khỏi bệnh rồi còn cái đáng sợ hơn là mồm đời xung quanh ! Khẩu nghiệp thiên hạ ở đâu cũng ghê lắm, nhất là xứ…nơi mà nền giáo dục hù doạ đã được coi là một cách giáo dục từ lúc còn thơ…nên nhiều người lâm vào đường cùng thà chết không khai mình đã đi đâu, càng làm cho việc phòng bệnh thêm khó khăn…
Sắp tới hãy tiếp tục gìn giữ Khẩu nghiệp bởi người tiếp theo có thể là...