Khi có việc cần tư vấn quyết định gấp hãy gọi/sms ngay số 083 313 9692 - 0948 831 3060 hoặc e-mail về dongquangus@gmail.com để được ưu tiên tư vấn nhanh!

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Quan Tài & Quan Quỷ

Làm Quan mà nhiều Tài lộc là sẽ gần chỗ tàn đời nên cái hòm đựng người chết người ta gọi là cái Quan Tài ! Ai vừa làm quan vừa giàu to thì nên sắm sẵn vài cái kim tĩnh, ghi sẵn tên vợ con trước rồi hẵng tới tên mình ! Kẻ tu hành mà nhiều Tài lộc là sẽ thành Quỷ ! Vậy xuất gia mà nhiều tiền thì chuẩn bị các đồ xuống địa ngục đi là vừa ! Giả như hoàn tục rồi thì cũng chỉ là "lách luật" nhưng sao có thể lách được quỷ thần, trốn được Nhân Quả ?! Nói vậy không có ý xúc phạm, chỉ là thấy Mệnh lý nói học nói mà thực tế nó cũng vậy ! Còn Chân lý là tùy ở người chiêm nghiệm sự đời mà nhận ra mờ tỏ cỡ nào. Thời Ảo, chỗ nào cũng vậy chứ không chỉ chỗ đó nhưng quan trọng là mình nhận ra để không vào mà cũng không ra, lại cũng không ở chỗ không ra không vào. Tất cả đều Tùy ở Thời & Điểm nào thấy đúng thì dùng, không đúng thì bỏ, không gắn cái Tôi vào đấy !
Nguồn hình: Đông Quang

Nguồn hình: Google search 

-Đông Quang-