Khi có việc cần tư vấn quyết định gấp hãy gọi/sms ngay số 083 313 9692 - 0948 831 3060 hoặc e-mail về dongquangus@gmail.com để được ưu tiên tư vấn nhanh!

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Tại sao bạn sống đúng lương tâm mình mà vẫn chịu nhiều rủi ro... ?

Tại sao bạn sống đúng lương tâm mình mà vẫn chịu nhiều rủi ro, toàn gặp điều thị phi, khổ tâm trần gian đủ thứ ?
Là do Mệnh của bạn !
Có một số kiến trúc đặc biệt trong Mệnh khiến bạn có xu hướng "nghiêng" về một phía vốn là chỗ gây tổn thất nặng nề, không phải chỗ may mắn. Để thoát khỏi xu hướng ấy, phải nỗ lực vô cùng để sửa đổi.
Sửa đổi có nhiều cách. Một trong các phép hóa giải là sửa đổi tâm tính. Thế giới có nhiều trường phái triết học đạo đức, hãy tìm hiểu, suy nghĩ kỹ rồi lựa chọn mà theo, rồi lấy triết lý đó mà học tập rèn luyện thay đổi cách sống.
Thí dụ người thì theo đạo Phật, người theo đạo Chúa, hoặc chọn Kinh Dịch làm chỗ nương tựa về tinh thần...
Đạo Phật cao siêu, nếu theo sẽ có trí tuệ sâu sắc, tâm tư an nhiên vui vẻ.
Đạo Chúa chuẩn mực, đâu đó ngay thẳng, nếu theo thì có chính trực nên được chỗ bình yên, khó bị nhiễm tà khí.
Đạo của Kinh Dịch nghĩa lý sâu xa, huyền bí khó nói mà vẫn bám sát thực tế đời thường, nếu theo sẽ biết cách gần lành tránh dữ...
Với các nền đạo đức khác thì tùy theo tìm hiểu của bản thân mà chọn lựa.

Related image
Nguồn hình: Google search

-Đông Quang-