Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

Quẻ Bát thuần Ly - Sau thời quẻ Khảm

Vì Khảm là hiểm, sông sâu khôn dò, chỗ hiểm khó đoán, lòng người sâu xa nên phải lựa chọn chữ LY.

Ly nghĩa là gì  ?
Ly còn gọi là Lệ, nghĩa là sáng, sáng rõ, thấy rõ ràng, nhìn tỏ được chỗ khuất...
Ly cũng còn có nghĩa là chia ly, rời đi nhưng đồng thời lại có nghĩa là tựa vào...

Quẻ Ly là quẻ tỏ tường, sáng rõ mà cũng là phân ly...

Vì sao lại là Ly ?
Vì biết là Khảm hiểm nên mới Ly, tức là hiểu rõ rồi mới quyết định, chứ chẳng phải vì còn ẩn khuất, u uất, khó nói nào mà đã Ly.

Vì ở chỗ hiểm của Khảm thì phải có chỗ tựa, không có chỗ tựa thì sẽ bị nguy hiểm, ví như người lội qua chỗ nước ngập khắp nơi, không có cây sào, cây gậy nào để chèo chống cả, nước cũng cặn đục chẳng nhìn thấy đáy, phải dò từng bước mà đi, không biết sụp hố lúc nào nên chân trái thì tựa chỗ này, chân phải đưa ra mò mẫm chỗ bước tới. Nếu chân dò trúng hố sâu, rõ biết là nguy hiểm nên bèn rời đi lối khác, không dám đi lối đó nữa. Bởi thế mà thời Ly tuy nghĩa là tựa mà chẳng phải tựa, gọi là tựa để phân ly vậy.

Vậy phải làm sao ở thời Ly ?
Vì quẻ Ly là hai hào Dương bao bọc một hào Âm nên có tượng rỗng bên trong. Vì trong lòng rỗng không, không vẩn đục, không uẩn khúc như lòng dạ người quân tử nên mới gọi là Ly, là Lệ, tức là sáng rỡ, sáng đẹp vậy. Vì thế người ở thời của Ly, muốn Ly thì phải quân tử lại thêm phải giấu cái sức hiểu của mình đi.

Tại sao phải giấu cái biết của mình ?
Hồi sau sẽ rõ.

-dongquangus-