Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

Tôn giáo và Dự đoán học

Chúng ta thường nhầm lẫn giữa các môn dự đoán và tôn giáo.

Thực ra bói Dịch hay các môn dự đoán là một dạng thuật toán, giúp dự đoán xu hướng vận động của vật chất, tức là dự đoán chuyện sẽ xảy ra trong tương lai hoặc lật ngược lại quá khứ.
Trong khi đó tôn giáo thiên về tín ngưỡng dựa trên đức tin vào một hoặc nhiều vị thần linh nào đó ...

Nếu đọc Kinh Dịch, mọi người sẽ thấy trong đó không hề kêu gọi phải tin, lạy, cúng kiến ông thần ông thánh hay ông Phật nào cả. Nếu đọc tiếp tới các sách về Tử Bình, Tử Vi, Dịch Mai Hoa...Thảy đều cũng không hề kêu cúng lạy, thờ phụng thần thánh gì, cũng không hề có chuyện dạy luyện bùa chú, dùng ngải hay thư ếm gì ráo.

Không hề có mê tín dị đoan trong các môn dự đoán.


-dongquangus-