Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

Quẻ Khảm - Sau thời Đại Quá.

Ở thời Đại Quá, nhiều việc đã diễn ra một cách quá mức, là thời mà Trí óc cao hơn Nhân từ, như nước ngập khỏi ngọn cây, lâu ngày sẽ gây úng. Nếu cứ tiếp tục như thế sẽ xảy ra Khảm.

Khảm là gì ?
Khảm là hiểm, nguy hiểm, là thâm độc, là mưu mô xảo trá ẩn khuất bên trong các hiện tượng.

Tại sao ?
Khảm là quẻ thuần Khảm, là trên nước mà dưới cũng nước. Sau khi "Đại quá", tức là dâng lên, ngập hết ngọn cây, nước ngập mênh mông không thấy bến bờ, cây cỏ gì cả. Lúc ấy,
vì ngập lâu ngày, cây cối đều úng thối và chết cả. Cây thuộc về Mộc, cũng là Nhân từ. Nay Nhân từ bị Trí óc lấn át cả nên mới gọi là thâm độc, nguy hiểm. Vì nước ngập rồi, bên dưới mặt nước có gì khó biết, khó dò, không rõ nông sâu nên mới gọi là hiểm trở. Cũng như lòng người vậy, khi vắng mặt lòng nhân từ thì đó cũng là lúc những suy nghĩ nguy hiểm xuất hiện.
Đằng sau hiện tượng Đại Quá là những kẻ giấu mặt thâm độc. Sự chửi bới bề ngoài chỉ là hiện tượng của những âm mưu bên trong.

Vậy phải làm sao ?
Đừng "Đại Quá".
Không Đại Quá thì Khảm sẽ rút. Không để nước ngập khỏi cây thì cây không chết. Cây không chết thì sẽ cân bằng, lòng người còn Nhân từ thì Trí và Nhân sẽ song hành, ắt có thành công, ma đạo không phá hoại nổi.