Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2019

Hai mươi bốn tiết khí



Dương lịch
(thông thường)
315°
4 - 5/2
330°
18 - 19/2
345°
5 - 6/3
20 - 21/3
15°
4 - 5/4
30°
Cốc vũ
20 - 21/4
45°
5 - 6/5
60°
21 - 22/5
75°
5 - 6/6
90°
21 - 22/6
105°
7 - 8/7
120°
22 - 23/7
135°
7 - 8/8
150°
23 - 24/8
165°
7 - 8/9
180°
23 - 24/9
195°
8 - 9/10
210°
23 - 24/10
225°
7 - 8/11
240°
22 - 23/11
255°
7 - 8/12
270°
21 - 22/12
285°
5 - 6/1
300°
20 - 21/1
-Nguồn : Wikipedia-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét